Hayat Koleji

Hayat Koleji

Hayat Koleji

 

Hayat Eğitim Kurumları devamlı olarak kendini yenileyen ve gelişmeye açık bir kurumdur. Hayat Eğitim Kurumları eğitimde adını dünyaya duyurmuş ülkelerin eğitim sistemlerini yakından inceleyerek onların kullandığı eğitim sistemlerini değerlendirip en iyi şekilde ülkemize uyarlar. Bu şekilde kurum her öğrenciye uygun en iyi eğitim modelini kullanır. Hayat Eğitim Kurumları veli, öğretmen ve öğrenci üçlüsünün ilişkisini çok önemser. Hayat Eğitim Kurumları velilerin düşüncelerini ve fikirlerini çok önemser ve bu sebeple sık sık veliler ile görüşmeler yaparak çocukların durumunu değerlendirirler. Öğretmenler ve veliler belirli aralıklar ile bireysel olarak görüşmeler yaparlar. Bu görüşmeler sayesinde öğrencilerin okul içindeki akademik durumu ve bireysel durumu değerlendirilip eksiklerin nasıl kapanacağı konuşulur. Veli ve öğretmen arasındaki görüşmelerin yanı sıra öğrenci ve öğretmenleri arasında da pek çok bireysel görüşme yapılır. Bu görüşmeler ile çocuğun eksikleri ele alınır ve bu eksiklerini nasıl kapatılacağı konuşulur, öğretmen öğrenciye özel çalışma planı oluşturur ve bu plana uyup uymadığını kontrol eder.

 

Hayat Eğitim Kurumlarının verdiği eğitim olan "Karakter Eğitimi" alanında model alınan tek okuldur. Hayat Eğitim Kurumları her öğrencinin öğrenme potansiyeline sahip olduğunu bilir. Hayat Eğitim Kurumları öğrencilerin yaşlarını dikkate alarak "öğretme" işlemine başlamak gerektiğini bilir ve bu şekilde eğitim verir. Bazı çocukların anlama geriliği ya da hızlı öğrenme durumu olduğunda durum değişir bunu anlamak için ilk önce öğrencilere testler yapılır. Öğrencilerin ilk okula başladığı dönem çok önemlidir. Çocukların okulla ilk tanışmaları onların okul kavramına bakış açılarını belirler. Eğer okulu sevmezler ise bu durum devam eder. Bu sebeple Hayat Eğitim Kurumları öğrencilere okulu sevdirmeyi ilk amaç olarak görürler. Bu amaç ile çocuklara eğlendirerek öğretmeyi hedeflerler.

 

Hayat Eğitim Kurumları; iyi ve güzel olanı tanımak, neyin doğru olduğunun bilincinde olmak ve doğru olanı yapmak, her durumda adil olmaya önem verir.

 

Hayat Eğitim Kurumları Misyonu; bütün eğitim eviyelerinde ulusal ve uluslararası seviyede yapılan bilimsel çalışmaların ışığında eğitime yön veren, karakter eğitimi alanında dünya da adını duyuran, özgün öğretim stratejileri ve uygulamaları ile model bir okul olmaktır.

 

Hayat Eğitim Kurumlarının vizyonu ise; kendisi ile barışık, mutlu, bilimsel düşünüp hareket eden, yeniliklere açık, hayat boyu öğrenmeyi kendine görev edinen, öz güveni gelişmiş, milli ve evrensel değerleri bilen onlara saygılı, kendini devamlı olarak geliştiren, bireyler yetiştirmektir.

 

Hayat Eğitim Kurumlarının İlkeleri

 

Kaliteli eğitimi, yeniliği ve özgünlüğü destekler, girişimci ruha sahiptir, yenilikçi bir eğitim anlayışını benimser, her öğrencinin bilgilerini projeler ile gün yüzüne çıkarmasını destekler, öğrencilerin velileri ile olan iletişimi önemser ve veliler ile birlikte öğrencinin eksiklerini tespit etmeyi amaçlar, öğretmenler ve diğer tüm çalışanların birlik içinde olması önemlidir. Hayat Eğitim Kurumları değişime açıktır, her türlü yeniliği deneyimler. Kurum öğrenci, okul, veli ve öğretmen arasındaki güven ilişkisini önemser. Velilerden ve öğrencilerden gelen eleştiriye açıktır hepsini değerlendirir. Hayat Eğitim Kurumları her öğrencinin farklılıklarını zenginlik olarak görür. Özgün bir eğitim sistemi vardır öğrencilere de özgün olmayı aşılar.

 

Hayat Eğitim Kurumları çocukların lider özelliklerini geliştirir. Kurum akademik başarının yanında sosyal başarıyı da oldukça önemser ve öğrencileri sosyalleşmeye yönlendirir. Bilimsel ve akademik çalışmaları destekler. Öğrencilerine grup olarak çalışmayı öğretir. Toplumsal destek ve güvenin gelişimini sağlar. Eleştirel bakış açısına sahip, gelişime ve yeniliğe açık, devamlı olarak gelişen, saygın, üretken kişiliğe sahip, yaratıcı ve özgün fikirlere sahip kurumsal bir yapıdır. Kurum çevreye karşı duyarlıdır ve öğrencilerine de bunu aşılar. Öğrencilerin öz saygılarının önemimi kavratır.

 

Bu makaleyi okudunuz mu ?

 

Atael Koleji

 

Hayat Eğitim Kurumları Fiyatı

 

Hayat Eğitim Kurumlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin en çok merak ettiği şeylerden biri eğitim ücretidir. Hayat Eğitim Kurumları net bir fiyat belirtmedi. Bu sebep ile kuruma giderek kayıt için görüşme yapmanız gerekir.

 

 

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM