Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

1. SİTE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI
1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, " SİTE"yi ve "SİTE" kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.2. Bu "SİTE"nin sahibi Musalla Bağları Mah. Elmalı Cad. No: 51 Selçuklu/Konya adresinde mukim TEKLİF BİLİŞİM HİZMETLERİ PETROL DIŞ TİCARET OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca "TEKLİF BİLİŞİM" olarak anılacaktır)'dir. "SİTE"de sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler TEKLİF BİLİŞİM HİZMETLERİ PETROL DIŞ TİCARET OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından sağlanmaktadır.
1.3. Bu "SİTE"de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "TEKLİF BİLİŞİM" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.4. İşbu "Site Kullanıcı Sözleşmesi" 25/12/2019 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Kullanıcı Sözleşmesi" ayrıca, "TEKLİF BİLİŞİM" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR
2.1. SİTE : "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.okulbul.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.
2.2. KULLANICI : "SİTE"ye ve/veya "SİTE VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden "SİTE" içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
2.4. İÇERİK : "SİTE"den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
2.5. "SİTE ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "SİTE VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "TEKLİF BİLİŞİM"e ait olan tasarımlar içerisinde "SİTE" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
2.6. SİTE VERİTABANI : "SİTE" dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "TEKLİF BİLİŞİM"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
2.7. "ÜYE" : "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından "SİTE" üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "TEKLİF BİLİŞİM"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".
2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ" : "SİTE" dahilinde "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "TEKLİF BİLİŞİM" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. TEKLİF BİLİŞİM HİZMETLERİ
3.1. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYE"ler tarafından "SİTE VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından "SİTE" üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "SİTE VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve "SİTE" üzerinden "TEKLİF BİLİŞİM"e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin "SİTE" içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ürün ve hizmetlerini yayımlama, teklif alma ve verme "KULLANICILAR" çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, "SİTE" dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri "SİTE" dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.
3.3. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin "SİTE" içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine "SİTE" içerisinde "KULLANICILAR"ın "ÜYE"lerin ürün ve hizmetlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.4. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYE"lerin "SİTE dahilinde yayımladıkları ürün, hizmet ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından "SİTE" üzerinden "TEKLİF BİLİŞİM"e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca "SİTE" dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da "SİTE" üzerinden "KULLNICILAR”ın hizmetine sunmaktadır.
3.5. "TEKLİF BİLİŞİM", "ÜYE"lerine "SİTE" dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik "SİTE" içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan üreünlere ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.6. "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "TEKLİF BİLİŞİM"in yetkisi dahilindedir. "TEKLİF BİLİŞİM" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. OKULBUL.COM SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, "SİTE" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
4.2. "SİTE", "ÜYE"ler tarafından "SİTE VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "TEKLİF BİLİŞİM", "KULLANICI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
4.3. "KULLANICI" "SİTE" dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "TEKLİF BİLİŞİM" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.4. "SİTE" dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan ürünlerden ve "İÇERİK"lerden dolayı "TEKLİF BİLİŞİM"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "TEKLİF BİLİŞİM" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "TEKLİF BİLİŞİM" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "TEKLİF BİLİŞİM"e "SİTE" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "TEKLİF BİLİŞİM", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "SİTE"ye iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "SİTE" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "SİTE"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.7. "TEKLİF BİLİŞİM", "SİTE" dahilinde sunulan hizmetleri ve "SİTE" dahilinde erişilen "İÇERİK"leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "TEKLİF BİLİŞİM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "TEKLİF BİLİŞİM"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından yapılabilir. "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.
4.9. "KULLANICI"lar, "SİTE" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "SİTE"nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
4.10. "TEKLİF BİLİŞİM", "SİTE"' üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "GİZLİLİK POLİTİKASI" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, bu bilgileri “SİTE”de adı belirtilen okullarla paylaşabilir, yukarıda belirtilen ve bilgiler paylaşılan okullar bu verileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "TEKLİF BİLİŞİM" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, alanadı(domain) tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICILAR, işbu Sözleşme tahtında temin etmiş olduğu verilerin tanıtımı, pazarlaması ile ilgili olarak verilerin paylaşımının yapıldığı tüm şirketlerin 6563 sayılı Elektronik Ticaret Kanunu, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak SMS, MMS, E-mail v.s. gibi tüm iletişim kanalları vasıtasıyla kendileri ile iletişime geçmelerine dair onay vermektedirler.
4.11. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "SİTE VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "SİTE VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)'de tarif edilen “bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olma” fiilini işlediği varsayılarak "TEKLİF BİLİŞİM" ya da verilerin paylaşıldığı 3. Kişiler tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
4.12. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "TEKLİF BİLİŞİM"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "TEKLİF BİLİŞİM"in ya da verilerin paylaşıldığı 3. Kişilerin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.13. "SİTE" üzerinden yayınlanan ürün ve hizmetlerin, "İÇERİK"in, "SİTE ARAYÜZÜ"nün "TEKLİF BİLİŞİM"in ya da işbu Sözleşme tahtında veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda ve herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
4.14. "SİTE" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ürünlerde yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "TEKLİF BİLİŞİM"in ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
4.15. "SİTE VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "TEKLİF BİLİŞİM"in ya da veri paylaşımı yapılan 3. Kişilerin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
4.16. SİTE’nin sağlamış olduğu hizmetler hakkında, KULLANICI her türlü bilgilendirme, reklam, kampanya, aktivite, fırsat vesair iletilerin durdurulmasını ücretsiz olarak talep etme hakkına sahip olup, KULLANICI, bu formda verdiği mail ve telefon ve diğer bilgilerinin istatistik ve form çalışmaları, reklam, bayi teklif dönüşü ve pazarlama, "SİTE" teklif ve reklam mailleri, kısa mesajları için kullanılabileceğini kabul ve beyan etmiş sayılır.
4.20 KULLANICI, kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca kendisi ile iletişime geçilmesine engel olunmasını [email protected] adresinden talep etme hakkına sahiptir.
Gizlilik metni: Bu formdaki tüm bilgiler gönüllü olarak verilmiştir. Anketin tek amacı kişisel bilgilerin "SİTE" veritabanına kaydedilmesidir. Formu dolduranlar bilgileri onaylama, reddetme ve değiştirme hakkına sahiptir. "SİTE", veri tabanına kaydedilmiş bilgileri kullanacak olup, bilgilerin gizliliğini sağlamak adına her türlü tedbiri alacaktır. Bütün bunlara rağmen "SİTE" izni alınmaksızın kişisel bilgilerine herhangi bir yolla ulaşılarak kullanılmasından"SİTE" sorumlu olmayacaktır.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu "SİTE" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla "SİTE VERİTABANI", "SİTE ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "TEKLİF BİLİŞİM"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "TEKLİF BİLİŞİM"e ait ve/veya "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "TEKLİF BİLİŞİM" hizmetlerini, "TEKLİF BİLİŞİM" bilgilerini ve "TEKLİF BİLİŞİM"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "TEKLİF BİLİŞİM"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" dahilinde "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "TEKLİF BİLİŞİM"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" dahilinde "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "TEKLİF BİLİŞİM"; "TEKLİF BİLİŞİM" hizmetleri, "TEKLİF BİLİŞİM" bilgileri, "TEKLİF BİLİŞİM" telif haklarına tabi çalışmaları, "TEKLİF BİLİŞİM" ticari markaları, "TEKLİF BİLİŞİM" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
"TEKLİF BİLİŞİM", tamamen kendi takdirine bağlı olarak iş bu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI"nı herhangi bir zamanda "SİTE"de ilan ederek değiştirebilir. İş bu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "TEKLİF BİLİŞİM" işbu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI", "GİZLİLİK POLİTİKASI" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "TEKLİF BİLİŞİM" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "TEKLİF BİLİŞİM"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "TEKLİF BİLİŞİM"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İş bu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunları ile ihtilaf kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Konya Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI" "TEKLİF BİLİŞİM" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "TEKLİF BİLİŞİM", dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM