Bursa Büyük Kolej

Bursa Büyük Kolej

Bursa Büyük Kolej

 

Bursa Büyük Kolejin hedefi; öğrencilerin eğitimlerini istedikleri okullarda geçirmeleri ve gelecekte söz sahibi olacak, saygın, donanımlı, üretken bireyler yetiştirmektir. Bursa Büyük Kolejinin misyonu ise; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, düşüncelerini kontrol edebilen, okumayı seven ve okuduğunu anlayan ve yorumlayan, değişime ve yeniliklere açık, başarılı olmayı isteyen, özgüveni oturmuş, etrafına ve kendisine karşı saygılı, kendisinden farklı insanlara karşı önyargılı olmayan, akademik olarak kendini geliştirmiş, üretmeyi seven, hayal gücü yüksek, etrafında olup bitenlere karşı duyarlı, sorumluk alan ve aldığı sorumlulukları yerine getiren, çağdaş ve laik bireyler yetiştirmektir.

 

Bursa Büyük Koleji, öğrencilerin gireceği liseye geçiş, üniversiteye geçiş gibi sınavlarda başarılı olmaları için, bu sınavlarda çıkabilecek seviyede pek çok soru çözdürülüyor. Öğrencilere sık sık deneme yaptırarak onların hem kendilerini ölçmelerini hem de bu sınav sistemine hazırlanmaları amaçlanıyor. Bursa Büyük Koleji öğrencilerin ek yardımcı kitap olmasına gerek kalmadan onların tüm kaynak ihtiyaçlarını karşılıyor. Deneme sınavlarının sonuçlarına göre çocukların eksik oldukları konular tespit ediliyor ve bu konular ile ilgili ek dersler yapılıyor. Bu çalışmalar ile öğrencilerin eksikleri kapatılıyor.

 

Bursa Büyük Koleji anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim veren bir kurumdur.

 

Bursa Büyük Kolejinin okul öncesi eğitime yaklaşımı;

 

Bursa Büyük Koleji okul öncesi eğitim seviyesinden başlayarak üniversiteye kadar olan eğitim sürecini bir bütün olarak kabul eder. Bu eğitim seviyesinde “Dünya Benim Oyun Alanım” felsefesi benimsenmektedir. Kurum öğrencilerin derslere aktif olarak katılmasını amaçlar ve onların aldığı bilgileri yaşayarak, yaparak almalarını sağlar. Bu şekilde öğrencilerin öğrendikleri daha kalıcı olur.  Bursa Büyük Kolej’in okul öncesi eğitiminde, oyunlar ile öğrenme önemli bir ekipmandır. Akıl yürütme, eleştirel düşünme ve olaylara hızlı adaptasyon sağlayabilme becerileri bu oyun yöntemi ile geliştirilir.

 

Bursa Büyük Kolejinin ilkokul seviyesi eğitimine yaklaşımı;

 

Kurum bu eğitim seviyesinde “Dünya Benim Keşif Alanım” felsefesini benimsemiştir. Bursa Büyük Koleji öğrencilerinin keşfetme isteğini artırmak için merak duygusunun tetiklemeyi amaçlar. Bilimsel deneyler ile öğrenme, öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine göre bir sonuca varmasını teşvik ederek, öğrenmenin zihinde kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bursa Büyük Koleji ilkokulunda öğrencilerin doğal keşfetme arzusunu öğrenme davranışına yöneltmek için öğrenci sürekli etkin olmaları sağlanır. Bu şekilde okuma, yazma ve matematik gibi alanlarda edinilen temel bilgi ve becerileri hayatları boyunca kullanılırlar.

 

Bursa Büyük Kolejinin Ortaokul seviyesine Eğitim Yaklaşımı;

 

Bursa Büyük Koleji ortaokulda “Dünya Benim Proje Alanım” yaklaşımını benimser. Kurum öğrencilerine bu seviyede, dünya vatandaşı olma yolunda hayatı farklı yönlerden tanımalarına yardım edecek dersler verir. Kurum öğrencilerin, 21. Yüzyılının gerekliliği olan bilgiyi arama, okuyabilme, öğrenmeyi öğrenme, ve dünyayı anlamaları hedeflenmektedir.

 

Bursa Büyük Koleji lise seviyesi;

 

Bursa Büyük Koleji, öğrencilerine tam öğrenme modelini uygulamaktadır. Tam Öğrenme sisteminin mantığı ise tüm konuları, tüm öğrencilere eksiksiz olarak öğretmektir. Bu sistem 4 bölümden oluşmaktadır ve her bölüm lisedeki bir sınıfı temsil eder. Her yıl için ayrı bir yıllık çalışma programı hazırlanır. Tam Öğrenme modelindeki 4 bölüm bitirildiğinde, öğrenciler hem lise eğitimini hem de üniversite sınavlarına hazırlık eğitimini tamamlar. Bu sistemde bir sınıfta yer alan öğrencilerin hepsinin bilgi seviyesi birbirine yakındır.

 

Üniversiteye hazırlık için kurum sürekli deneme sınavları düzenler bu sınavlar ile öğrencilerin eksikleri ve seviyeleri belirlenir. Eksikler belirlendikten sonra öğrencilere ek dersler verilir ve o konular ile test çözmesi için ödevler verilir. Bu şekilde eksikler kapanır ve öğrenciler sınava hazır hale gelir.

 

Bu makaleyi okudunuz mu ?

 

Robert Koleji

 

 

Bursa Büyük Koleji Fiyatları

 

Bursa Büyük Kolejinde eğitim almak isteyen öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise Bursa Büyük Kolejinin fiyat bilgisidir. Kurumda her eğitim seviyesinin ücreti farklıdır. Okul net bir liste yayınlamadığı için okulu aramanız gerekmektedir.

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM