Portakal Ağacı Anaokulu

Portakal Ağacı Anaokulu

Portakal Ağacı Anaokulu

Portakal Ağacı Anaokulu, İstanbul’un Beylikdüzü semtinde geleceğin yeni nesillerini yetiştirebilmek amacıyla okulöncesi dönemine ait eğitim yolculuğuna başlamış olup günümüzde halen bu yolculuğuna devam etmektedir. Çocuğun eğitim hayatında ilk basamak olarak kabul edilen anaokulu, çocuğun tüm eğitim yaşamı için oldukça önemi bir örnek teşkil etmekte ve gelecek yaşamları için de önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.  Çocukların öğretmenleri ve okulları ile kurmuş oldukları sevgi dolu ve destekleyici ilişki tüm eğitim yaşamları için temel oluşturmaktadır. Portakal Ağacı Anaokulu, kökleri eğitimci bir aileden gelmekte olan ve 20 seneye yaklaşmış anaokulu tecrübesine sahiptir. Okullarında;  çocukların yaratıcılık ve becerilerini özgürce geliştirebilecekleri, güvenilir bir okul ortamı oluşturmuştur.  Bugüne kadar yetiştirdikleri ve hayata kazandırdıkları çocuklar gibi bütün çocukların, geleceğin temsilcileri olduğuna inanmaktadır.

Portakal Ağacı Anaokulunda anadili etkinliği; çocukların dinleme becerileri kazanmalarını, duygularını ve düşüncelerini sözel ya da sözel olmayan yöntemlerle ifade etmelerini, ses tonu ayarlaması ve sözcüklerin doğru üretilebilmesini sağlamak amacıyla verilmektedir. Ayrıca tüm bunların yanı sıra anadil etkinliklerinin en önemli amaçlarından birisi de her bir çocuğun kitaplara karşı olumlu bir tutum geliştirebilmesini desteklemek ve kitap sevgisi aşılayabilmektir.

Dil ve iletişimin en iyi biçimde desteklenebilmesi için uygulamada ve planlamada çocuk ve çocuk ile yetişkin ve çocuk iletişimlerini teşvik edebilmek, seçilen etkinliklerin sözel ve sözel olmayan dil becerilerini içeriyor olması ve örneklerle çeşitlendirilebilmesi gerekmektedir. Ayrıca farklı çıkarımlara ve yorumlara imkân sağlaması, ilk elden tecrübe kazanmanın, yaşayarak ve yaparak öğrenmenin desteklenebilmesi kalem ve kâğıda dayalı olan becerilerden çok daha önemli kabul edilmektedir.

Portakal Ağacı Anaokulunda öykü tamamlama, drama canlandırma, taklit oyunları, öykü anlatma, paylaşımlı ve etkileşimli okuma, resimli kitap okuma, sohbet etme, bilmece sorma, şiir okuma, parmak oyunları ve tekerleme söyleme gibi anadili etkinliklerine yer verilmektedir. Ayrıca resimlerden yeni bir öykü oluşturma, bir öyküyü resimlendirebilme, öyküyü tekrar anlatabilme, başka bir öykü oluşturabilme, sorulara cevap verebilme ve sorular sorma, tahminlerde bulunma diğer anadili etkinlikleri arasında yer almaktadır.

Portakal Ağacı Anaokulunda okulöncesi eğitimleri çocukların bilişsel gelişimlerinin desteklenmesinde, okumaya ve yazmaya hazırlık çalışmalarında, el ve göz koordinasyonu çalışmaları oldukça önemli bir yere sahiptir.  Bu çalışmalar da rehber çizgiler olmadan bir noktadan bir diğerine kıvrımlı, eğimli ya da kesintisiz çizgiler çizebilmeyi içermektedir.

Her bir çocuğun dikkat sürelerini uzatabilme, verilen yönergeleri anlayarak uygulayabilmelerini sağlama, ince kas gelişimlerini destekleme,  el ve göz koordinasyonu geliştirebilmek amacıyla çizgi çalışmalarına, sesleri tanımaya, hikâye oluşturabilmeye, makas tutmaya ve yumuşak malzemeleri şekillendirebilmeye yönelik çalışmalara yer verilmektedir.

Çocukların kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkilemekte olan yaratıcı drama, çocukların duyuşsal ve bilişsel becerilerini geliştirebilmek içi yaşayarak, oynayarak öğrenme ve aynı zamanda yaratıcılıkları geliştirebilecek doğaçlama temeline dayanmakta olan çalışmalardandır.

Portakal Ağacı Anaokulunda yeni güne başlarken serbest zaman etkinliği adında bir oyun uygulaması yapılmaktadır. Çocuklar bu etkinlik sırasında ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda kendi kendilerine karar alabilme, aldığı kararı uygulayabilme ve uygulamanın sonuçlarını görebilme imkânına sahip olmaktadır.

Çocukların karar alma, aldıkları kararları uygulayabilme ve zamanlarını en uygun şekilde ortaya koyabilme alışkanlıklarının geliştirilebilmesini hedeflenmektedir.

Çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak, sorun çözebilme, sosyal ilişkiler kurabilme deneyimlerini yaşamaktadır. Çocuklar sohbet zaman etkinliklerinde yapmış olduklarını sözlü bir biçimde ifade ederken dil gelişimine de katkı sağlanmakta olup çocukların yaptıkları ile alakalı değerlendirme yapabilmelerine fırsat yaratmaktadır.

Müzik etkinlikleri, çocukların hem duygusal, sosyal, motor, dil ve bilişsel gelişimlerini destekleyen, hem de müziksel gelişim süreçlerini olumlu yönlerde etkileyen çalışmalar arasındadır. Müzik etkinlikleri ile çocuklar birçok kavramı öğrenerek pekiştirmekte ve konuları daha basit anlayabilmektedir.

Müzik etkinliklerinin çocukların motor gelişimlerine de büyük katkısı bulunmaktadır. Çocuklar, müzik sayesinde bedensel hareketleri bir araya getirerek müziğin ritmine uygun ve belli bir düzen içinde hareket etme becerileri kazanabilmektedir.

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM