İstek Okulları

İstek Okulları

İstek Okulları

 

Kurum 1985 de Bedrettin Dalan tarafından kuruldu. İSTEK Vakfı, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, modern ve girişimci bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Günümüzde ise Anaokulundan Üniversiteye kadar uzanan bir eğitim serüvenine sahip İstek okulları 22 Anaokulu, 22 İlkokul, 22 Ortaokul, 20 Anadolu Lisesi, 14 Fen Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi ile Türkiye’de eğitim hizmeti veren bir kurumdur. İSTEK Vakfı okullarının ilk olanı ise Göztepe-Çiftehavuzlar’da kurulan Semiha Şakir Lisesi’dir. İstek kurumu anaokulundan liseye, eğitim de sahip olduğu deneyimi yüksek öğrenim alanına taşımak ve vakıf okullarındaki kaliteli eğitimi öğrencilerin iş hayatına katılana kadar kesintisiz bir şekle getirmek için 1996 yılında da Yeditepe Üniversitesinin açılışını yaptı.

 

İstek okullarının vizyonu, her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe hazır olan,  bu yüzyılın; yaratıcı, dünyaya uyumlu, sorunlara çözüm bulabilen, girişken, vatansever, iyi donanımlı, üretken, ahlaklı, enerjik, öğrenmeyi seven, öğrenciler yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında yer almak ve uluslararası düzeyde adını duyurmayı başarmaktır.

 

İstek okullarının misyonu; Atatürk ilke ve düşüncelerini özümsemiş, kişisel farklılıkların önemsendiği bir ortamda, Dünya’da ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine pozitif katkılarda bulunacak, üretken, yaratıcı, sorumluluk bilincine sahip, bilimsel düşünceyi ön planda tutan; gelişmiş öğretim sistemleri ile birleştirilmiş, teknoloji destekli, yabancı dil temelli ve dünya merkezli eğitim ile bireyleri yetiştirmektir.

 

İstek Okullarının İlkeleri

 

Atatürkçü düşünce sisteminin, Türk toplumu için tek yol ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğunu benimsemiş İstek İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, ilkelerini de bu düşüncelere dayandırmaktadır. İstek Vakfı, ulusal kültürümüzü Atatürkçü düşüncenin desteği ile öğrencilerini belli başlı bazı ilkeler eşliğinde eğitir. Bu ilkeler şöyledir;

 

Ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı olmak.

 

İnsan ve vatandaşlık haklarını bilmek saygı duymak.

 

Barıştan taraftar olmak.

 

Çevreyi koruma bilincine sahip olmak.

 

Gerçekçi davranmak ve düşünmek.

 

Bilimsel düşünce ışığında hareket etmek.

 

Girişimci ruha sahip olmak.

 

Çok yönlü birikime sahip olmak.

 

Sanatsal ve estetik bakış açısına sahibi olmak.

 

Eğitimin daha sonraki seviyelerinde ve meslek seçiminde gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmak.

 

Kendisiyle barışık, üretken ve ortama ayak uydurabilen bir kişilik sahibi olmak.

 

İstek Okulları Öğrenim Hedefleri

 

Okuldaki her eğitim seviyesinde eğitim standartları ve öğrenim hedefleri aynıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu, İstek Okullarında verilen eğitim faaliyetlerinin kaynağını oluşturmaktadır. Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığının belirlenmiş olduğu hedef ve müfredatlar doğrultusunda hazırlanır. Vakıf okullarında İngilizce ağırlıklı ders işleyişi mevcuttur. Bu Vakıf okullarında eğitimi verilen ikinci yabancı dil ise Almancadır. Eğitim yılı boyunca değişik zümrelerdeki eğitmenler bilgi yenileme seminerleri ve grup çalışmalarında bir araya gelerek her dersle ilgili detaylı olarak öğrenim hedeflerini konuşurlar ve, bu hedeflere ulaşabilmek için yapılması gereken öğretim sistemini ve yaklaşımları belirler. Öğrenci bir alanda daha ileri seviye de yeterlilik kazanmayı istediği takdirde gereken ilgi ve fırsatlar onlara sunulur.

 

Kuruma göre çocukların bir dersteki öğrendikleri şeyleri diğer alanlarda öğrendikleri bilgilerle tutarlı ve onları tamamlayıcı olmalıdır. İstek okullarında kullanılan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, onların yeteneklerini kullanmaya teşvik eden bir sistemdir.

 

Kurum eğitim verirken öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öğrencinin bir alan da kazandığı bilgiler ve teoriler ile bu bilgi ve teorilerin günlük hayatta ki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde dizayn edilmektedir. Bu şekilde öğrenciler öğrendikleri bilgileri hayat içinde kullanırlar. Kurum çok fazla konuda yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri öğrencilerine sunuyor.

 

Bu makaleyi okudunuz mu ?

 

Yeni dönemde okul ve kreş fiyatları nasıl olacak?

 

 

İstek Okulları Fiyatları

 

İstek Okulları Anaokul Küçük Yaş= 35.800 TL+KDV

 

İstek Okulları Anaokul Hazırlık= 37.600 TL+KDV

 

İstek Okulları İlkokul= 52.500 TL+KDV

 

İstek Okulları Ortaokul= 57.500 TL+KDV

 

İstek Okulları Anadolu Lisesi= 63.500 TL+KDV

 

İstek Okulları Fen Lisesi= 63.500 TL+KDV

 

bu fiyatlara yemek ücreti ve KDV dâhil değildir. Ek ödenecek KDV %8 dir.

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM