Hisar Okulları

Hisar Okulları

Hisar Okulları

 

Hisar Okulları, Hisar Eğitim Vakfı tarafından1996 senesinde Türkiye’deki bilimsel ölçülerin yükseltilebilmesi amacının devamı olacak şekilde kurulmuştur. Hisar Okulları çağın gerekliliklerini ilerlemeci ve yenilikçi öğrenme ile harmanlayarak, öğrencilerin içinde bulunan gerçek potansiyeli keşfedebilmeyi ve geliştirebilmeyi kendine görev edinmiş bir kurumdur.

 

Okulöncesi, İlkokulu, Ortaokulu ve Lise seviyelerindeki akademik programlarıyla günümüzde eğitim alanında sürekli olarak kendini yenileyebilen esnek eğitim anlayışlarıyla öncü kurumlar arasında yerini almaktadır. Ayrıca her yıl sayısı artmakta olan eğitim ve teknoloji merkezleri, uluslararası kuruluşlarla yapmış oldukları işbirliği ve çalışmaları ile donanımlı idari ve akademik kadrosuyla bugün 1400’ü aşmış öğrenci sayısıyla Türkiye’nin önde gelen okulları arasında bulunmaktadır.

 

Hisar Okulları, Okulöncesinden başlayarak 12. Sınıfa kadar 1400’ü aşan kayıtlı öğrenci sayısıyla akademik standartlarda kaliteli eğitim sunmaya özen gösteren saygın bir okuldur. Okulun amaçları yüksek standartlarda özel eğitim sunabilmenin yanında öğrencilerin içlerinde bulunan potansiyellerini keşfedebilmelerini ve geliştirebilmelerini sağlayabilmektir.

 

Öğrenme alanında sürekli olarak gelişim ilkesini benimsemiş Hisar Okulları, öğrencileri, öğretmenleri, ve velilerinde var olan güce, olgunluk ve beceriye inanmaktadır. Hisar Okulları, ortaya çıkmamış olan varlıklarını ortaya çıkarabilmeleri için öğrencilere en iyi ortamları sağlayarak en gelişmiş öğrenme fırsatlarını sunabilmeyi, gerekli olan sorumluluk, bilgi ve becerileri kazanabilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

Okul çeşitliliklere kucak açarak ve farklılıkların tanınabildiği, teşvik ve takdir edilebildiği bir ortamın oluşturulmasına önem vermektedir. Hisar Okulları eğitim anlayışına göre, her bir öğrencisi kendisine sunulmakta olan fırsatlar sayesinde kendilerinde ortaya çıkmamış olan varlıklarına erişme ve geliştirme haklarına sahip olmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde Hisar Okulları öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmelerini destekleyen bir öğrenme yapısı ve ortamı oluşturmaya odaklanmaktadır.

 

Anlayarak öğrenebilme Hisar Okulları’nın günlük hayatında önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerinin üstün ahlaki değerler sergileyebilmelerine, baskın bir karaktere sahip olabilmelerine, sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine, yaratıcı ve sorgulayabilen bireyler olabilmelerine akademik başarıları kadar önem verilmektedir.

 

Hisar Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş olan Hisar Okulları; demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti için Atatürk’ün belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde örnek bir eğitim kurumu olabilmekten gurur ve onur duymaktadır.

 

Hisar Okulları;

 

-          Hisar Eğitim Vakfınca kurulmuş laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti için Atatürk’ün ilke ve inkılâpları doğrultusunda öncü bir eğitim kurumu olabilmekten gurur ve onur duymaktadır.

-          Hisar Okulları olarak, Atatürk ilkeleri ile aydınlatılmış laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetinde, dünya çapındaki toplumlar için rol modeli oluşturmayı amaç edinmiştir.

-          Teşvik etmek ve özen göstermek dinamik öğrenme ortamının merkezinde yer almaktadır. Öğrencileriyle başarıya ulaşabilmek için onları anlayarak, duygudaşlık kurarak ve şefkatli bir şekilde, pozitif ilişkiler kurarak eğitim vermenin öneminin bilincindedir.

-          Pozitif okul ortamının etkin öğrenmeye destek olabileceğinin bilincindedir. Bu nedenle öğrencilerine inanmayı; öğrenme yeteneklerine ve yaratıcı birer vatandaş olabileceklerine inanmaktadır.

-          Öğrencilerinin, dünyada, okulda ve evde yenilikler ve sosyal değişimlerle, kendi sorumluluk ve rollerinin bilincinde olması gerektiğine inanmaktadır.

 

Hisar Okulları olarak her öğrencisinin sosyal ve bilimsel ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere tasarlanmış olan bir psikolojik danışmanlık programı sunarak bazı hizmetleri sağlamaktadır:

 

-          Gurup danışmanlığı ve bireysel danışmanlık 

-          Çeşitli bilişsel ihtiyaçları tespit ederek geliştirebilme 

-          Somut ihtiyaçlara ve sınıf düzeylerine göre uyarlanmış ders içerikleri; zaman yönetimi, duygu yönetimleri ve iletişim becerileri,  bağımlılıkları önleyebilme, zorbalık önleme, çatışma çözümleri, sağlık ve sağlığa uygunluk, akademik beceriler, şiddet önleme gibi alanları kapsamaktadır.

-          Mesleki rehberlik ve mesleki gelişim

-          Grup danışmanlığı veya bireysel danışmanlık yolu ile ihtiyaca yönelik hizmetler, okul dışı uzmanlara yönlendirme, yaşıt dayanışması,

-          Sınıf içi rehberlik çalışmaları

-          Uyum programları

-          Gözlemler, döküm, test yolu ile öğrencileri tanıyabilme çalışmaları  

-          Kişilik eğitimleri

-          Kişisel veli görüşmeleri ile işbirliği çalışmaları

-          Bireysel ihtiyacı olabilen öğrencilere öğretmen takviye grupları sağlayabilme

Bu hizmetlerden bazılarıdır.

 

Bu Haberi Okudunuz Mu?

 

Dünyada Çok Kullanılmakta Olan Eğitim Sistemi Yaklaşımları

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM