Erse Okulları

Erse Okulları

Erse Okulları

 

Erse okullarının vizyonu, bilgiye sahip, hayat boyu öğrenmeyi kendine amaç edinmiş, akademik ve sosyal hayatta başarılı, dünyaya ve ülkesine katkıda bulunan bireyler yetiştiren örnek ve öncü okul olmak. Erse okullarının misyonu ise eğitim sunduğu öğrencilere çok yönlü düşünebilmeyi öğrendikleri, kendilerine, başkalarına, kendilerinden farklı insanlara ve çevreye saygı duyan sahip oldukları beceri ve geliştirdikleri tutumları kullanabilen, özgüvenleri gelişmiş, güvenli, dinamik, motive edici ve çok dilli bir okulda en yüksek standartlarda eğitim vermektir.

 

Kurum en iyi eğitimi sunmaya çalıştığı öğrencileri, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş ve onlara bağlı, özgüvenleri gelişmiş, kendini ve düşüncelerini kolayca ifade edebilen, zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, ana okulu seviyesinden başlayarak hayat boyu öğrenmeyi hedef edinen, eleştiri yapabilen ve eleştiri kaldırabilen, adalet duygusu gelişmiş, çevresine ve kendisine saygılı, hoşgörü sahibi, ilkeleri olan, en az  bir yabancı dili iyi seviyede bilen, farklı kültürlere saygı duyan, çevresinde olup biten şeylere karşı saygılı, bilime değer veren, teknolojiyi iyi bilen ve iyi kullanan, sorumluluk almaktan çekinmeyen ve sorumluluklarını yerine getiren, başladığı işi bitiren, inisiyatif kullanan,  takım çalışmasına uygun, demokratik lider özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu amaçlar için, eğlenceli ve kalıcı öğrenme amaçlanır. Erse okulları hedefleri doğrultusunda uyguladığı eğitim ve öğretim programını çocukların ilgi duyacağı, merak etmelerini ve sorgulamalarını sağlayan, araştırmaya ve öğrenmeye yönelten motivasyonlarını arttıran, sorumluluk almalarını sağlayacak şekilde hazırlar. Erse okullarının hem uzaktan yani online eğitim, hem de yüz yüze eğitim için tüm hazırlıklarını yapmıştır ve hizmete hazır. Erse okulları öğrencilerin sağlıklarını çok önemser. Erse okulları ‘Temiz Okul’ sertifikasına sahiptir.

 

Erse Okullarının Amaçları

 

Erse okullarının amaçları; öğrenci yanlısı eğitim ve öğretim anlayışı ile, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek, öğrencilerin; ilgi ve sahip oldukları yeteneklerini geliştirerek onları akademik ve sosyal hayata ve üniversiteye hazırlamak, bilimsel düşünme, kolayca sorunları çözme ve araştırma yapma alışkanlığını kazandırmak, bilgiye ulaşma, bilgiyi doğru kullanma ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, İngilizceyi aktif bir şekilde kullanarak, dünyada olup biten gelişmeleri izleyebilmelerini ve uluslararası dil sınavlarında başarılı olabilmeleri sağlamak, iyi iletişim becerileri kazandırmak, Atatürk ilke ve düşüncelerini anlamalarını sağlamak, demokrasiye, insan haklarına, çocuk haklarını öğretmek, , başkalarının haklarına saygı duyma yetisini kazandırmak, ulusal ve evrensel kültür değerlere karşı  saygı duymalarını öğretmek, yaşadığı topluma, doğaya ve çevreye yarar sağlayan, kendisini seven, diğer insanlar ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, ahlaklı, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek, toplumsal problemleri bilme ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığını kazandırmak, çevreyi her koşulda korumak, Spor ve güzel sanatların bir bölümünde yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için onları desteklemek. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarını sağlamak, ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, Kendilerine güvenleri oluşmuş, mantıklı düşünebilen, girişimci ruhlu, çağdaş teknolojileri iyi seviyede kullanabilen, plânlı çalışma alışkanlığına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek.

 

Bu makaleyi okudunuz mu ?

 

Gökkuşağı Koleji Bursluluk Sınavı

 

Erse okullarının ilkeleri

 

- Evrensel değerlere ve insan haklarına karşı saygılı olmak

 

- ülke, toplumsal ve çevre sorunlarına karşı duyarlı olmak

 

* hayat boyu öğrenme anlayışını özümsemek

 

* mantıksal ve eleştirel düşünceye sahibi olmak

 

- Yaratıcı kişiliğe sahip olmak

 

- girişimci ruha sahip olmak

 

Erse okulları öğrencilerine en iyi seviyede eğitim fırsatını sunmayı kendine amaç edinmiştir. Kurum bu amaç için sürekli olarak kendini geliştirmekte ve olup biten gelişmeleri de takip etmektedir. Erse okullarında eğitim almak isteyenlerin en çok merak ettiği şeylerden birisi ise okulun fiyat bilgisidir. Erse okulları 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı için net bir fiyat listesi açıklamadı. Net olarak fiyat öğrenmek için Erse okulları aramanız gerekiyor.

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM