Bücürük Anaokulu

Bücürük Anaokulu

Bücürük Anaokulu

Bücürük Anaokulu, yaşayarak, yaparak öğrenen, neden sonuç ilişkisi kurabilen, yaratıcı, merak duygusu yoğun, soran ve sorgulayan, sorumluluk bilinci gelişmiş, hoşgörülü bireyleri; profesyonel eğitimci kadrosu ile gelişim alanlarını desteklemeye yönelik faaliyetler eşliğinde geleceğin yeni nesilleri olarak yetiştirmektedir.

 Bücürük Anaokulu, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğitim programlarını, oyun terapisti ve her yaş grubuna özel eğitimciler eşliğinde vermektedir.

Bücürük Anaokulu Vizyonu;

Bücürük Anaokulu, her bir çocuğun ihtiyaçları ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurarak, modern ve güncel eğitim programları ve eğitim yaklaşımlarıyla, Milli Eğitim Bakanlığının okulöncesi eğitim programları doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmetleri verebilmeyi amaçlamaktadır. ayrıca kültürel, sportif, sanatsal, bilimsel ve evrensel temellere dayanan etkinliklere ve faaliyetlere önem veren, yaratıcı ve özgür fikirleri destekleyen eğitim anlayışının yanı sıra aile katılımlarına önem veren eğitim yaklaşımları ile öncü bir eğitim kurumu olabilmeyi amaçlamaktadır.

Bücürük Anaokulu Misyonu;

Çocukları, evrensel değerleri önemseyen, doğayı koruyan, çevreye karşı duyarlı, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına da saygı gösteren, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, işbirliği içerisinde çalışmayı seven, merak duygusu gelişmiş, sorgulayan, araştıran, duygu ve düşüncelerini çekinmeden ifade edebilen bireyler olarak yetiştirebilmektir.

Bücürük Anaokulu Hafta içi 07.00 ile 19.30 saatleri arasında eğitim hizmeti vermektedir. Anaokulunda açık ve kapalı oyun alanları her yaş grubu çocuğun fiziksel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Kurumda Çoklu Zekâ, Montessori ve Proje Tabanlı Eğitim metotlarından faydalanılarak eğitim verilmektedir.

Bücürük Anaokulu, İngilizce dersleriyle erken yaşta dil öğrenimini desteklemektedir. Okulöncesi dönemlerde yabancı dil eğitiminin daha kolay bir şekilde öğrenildiği düşüncesiyle, çocuklara İngilizce eğitimi verilmekte olup, bu eğitim oyunlarla ve görsel materyallerle desteklenerek dil eğitiminin çocuklar için eğlenceli bir hal alması sağlanarak kalıcı olması amaçlanmaktadır.

Gün içerisinde çocukların açık alan ihtiyaçları karşılanarak, spor ve eğlence aktivitelerine yer verilmektedir. Dans, müzik, drama, satranç, akıl ve zekâ oyunları etkinlikleriyle çocukların bireysel ve sosyal becerilerini geliştirilebilmeleri hedeflemektedir.

Her çocuğun değerli olduğu ve bireysel farklılıkları doğrultusunda kendilerine uygun öğrenme hızlarının bulunduğu, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının birbirinden farklı olabileceği de unutulmadan eğitim programları özenle hazırlanmaktadır. Bu konuda alanında uzman ve deneyimli eğitimciler, çocukların düşünme becerilerini geliştirebilen ve yeteneklerini keşfedebilmeye teşvik eden bir eğitim programı oluşturmaya özen göstererek, çocukların sevgi ve güven dolu bir ortam içerisinde eğlenerek, yaparak ve yaşayarak gelecekteki okul yaşamlarının temellerini oluşturmalarında katkı sağlamaktadır.

Erken çocukluk, çocukluğun ilk yıllarından itibaren başlayarak ilkokula başlayacakları döneme kadar olan tüm süreyi kapsamaktadır. Erken çocukluk dönemi, fiziksel ve zihinsel gelişimlerin oldukça hızlı ve kişilerin gelecek yaşamlarına ait pek çok yapı taşının da oluştuğu ve şekillenmekte olduğu zaman dilimi olarak kabul edilmektedir. Bu dönem, çocukların ileriki yaşamlarını etkileyebilecek olan oldukça önemli bir süreç olarak bilinmektedir. Bücürük Anaokulu, çocukların bu süreçlerini okuldaki farklı atölye çalışmalarıyla ve deneyim ve gözlem yollarını da kullanmalarını sağlayarak en iyi şekilde yaşama hazırlanmaları için desteklemeye çalışmaktadır.

Çocukların gelişim süreçlerinde oyun, oldukça önemli bir yere sahiptir. Bücürük Anaokulunda çocukların oynayarak ve eğlenerek öğrenmelerine dayalı olan programlar tercih edilmektedir. Oyunla öğrenilen bilgilerin akılda kalıcı ve daha etkili olduğu düşünülerek çocukların yalnızca sınıfta değil her ortamda öğrenmeleri desteklenmektedir. çocukların günlerini aktif şekilde geçirebilmelerini sağlayabilecek programlar oluşturmaya özen gösterilmektedir. Gün içerisinde çocukların açık alan ihtiyaçları karşılanarak, spor ve eğlence aktivitelerine yer verilmektedir.

Bücürük Anaokulunun temel hedeflerinden biri de; öğrencileri okulöncesi döneminden sonraki ilkokul sürecine de en iyi ve en doğru şekilde hazırlayabilmektir. Okulda çocukların yaşam süreçleri ve gelişimleri gözden geçirilerek onları ilkokul sürecine hazırlayacak bir program uygulanmaktadır. Kurum, ilköğretim sürecinden önceki dönemde, akademik anlamdaki ön hazırlıklarını tamamlamış, toplum içerisinde var olmaya hazır çocuklar yetiştirebilmeyi hedeflemektedir.

 

 

 

 

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM