Beylikdüzü Minik Meyveler Anaokulu

Beylikdüzü Minik Meyveler Anaokulu

Beylikdüzü Minik Meyveler Anaokulu

Beylikdüzü Minik Meyveler Anaokulu, geniş bahçeli bir alanda kurulmuş olan bir okulöncesi eğitim kurumudur. Çocukların her birinin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak, çocuklara göre inşa edilmiş bir anaokulu olarak İstanbul’un Beylikdüzü semtinde ön plana çıkmıştır. Öğrenciyi eğitim ve öğretimlerinin merkezi olarak görerek, yetenekleri hakkında bilgi sahibi olabilen, kendilerini en iyi şekilde ifade edebilen, mutlu ve özgüvenleri yüksek çocuklar yetiştirebilmeyi görev edinmiş bir kurumdur. Eğitime bakış açıları çalışma disiplinleri, anaokulunu tercih edilen ve nitelikli bir okul konumuna getirmiştir. Geleceğin yeni nesillerini en doğru şekilde yetiştirebilmek amacıyla eğitim faaliyetleri vermektedir.

Minik Meyveler Anaokulu;
Eğitim ve öğretim alanında yeniliklere açık ve modern uygulamalara önderlik etmekte olan güçlü eğitimci kadrosuyla; ailelerin, çocuklarını güven ve huzur içinde eğitim kurumlarına teslim edebilecekleri güvenirlikte olabilmeyi, öğrencilerin öğrenebilme stillerine uygun eğitim ve öğretim programları uygulayabilmeyi, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırabilmeyi, amaçlamaktadır. ayrıca öğrencileri yaşama ve bir üst öğrenim kurumlarına hazırlayabilmeyi, akademik bilginin ve zengin branş derslerinin yanı sıra nitelikli öğrenciler yetiştirebilmeyi, alıştırma ve sorgulama yönlerini geliştirebilmeyi, sorumluluk bilincine sahip ve özgüvenli bireyler yetiştirebilmeyi, etik değerleri kazanabilmelerine katkı sağlayabilmeyi ve güzel ahlaklı bireyler yetiştirebilmeyi, yetenekli ve üstün zekalı çocuklar için örgün eğitim programlarının dışında yeteneklerine göre yapılandırılmış olan bireysel eğitim olanakları sunabilmeyi amaçlamaktadır. Yurt dışında ve yurt içinde adını duyurabilmiş ve mezunlarının diğer kurumlar tarafından da tercih edilebileceği bir okul olabilmeyi amaçlamaktadır.

Atatürk ilkelerini ve inkılâplarını yaşama geçirebilen, yetenek ve bilgi toplumunun insanlarını yetiştirebilmeyi amaçlayan, farklılıkları kabul edebilen, görüşlerini rahatça ifade edebilen, karşılaştıkları problemlere çözümler üretebilen, yaşama değişik perspektiflerden bakabilen, toplumsal açılardan sorumluluk bilincine sahip olan, toplu yaşam kurallarına uyum sağlayabilen, bireyler yetiştirebilmeyi hedeflemektedir.  Kendileri ve çevreleri ile barışık, çevrelerine karşı duyarlı, değerlerine sahip çıkabilen, iletişim becerileri gelişmiş, akademik başarıları yüksek, toplumsal ve bireysel hedefleri bulunan bireyler yetiştirebilmeyi hedeflemektedir. Kaliteli bakış açılarına ve yaşam becerilerine sahip, dengeli ve sağlıklı beslenmeyi yaşam şekli haline getirebilmiş, nitelikli, sağlıklı, mutlu ve çevrelerine sanatsal veya akademik çalışmalarıyla etik değerleri çerçevesinde etki edebilen bireyler yetiştirebilmektir.

Eğitim programları, Milli Eğitim Bakanlığının Programları kapsamında, derinlik ve karmaşıklık düzeylerini arttıran değişik eğitim sistemleri ile zenginleştirilmiştir. Çocukların yeteneklerini ve zekâsını kendini en mutlu hissedecekleri şekilde kullandırabilmeyi hedeflemektedir. Programlarında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, öğrenme stilleri ve ilgi alanlarına göre farklılaştırma temel alınmaktadır. Öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra hareket becerileri, sosyal duygusal gelişim programları, düşünme becerileri, yaratıcılık da uygulanarak bütünsel gelişimleri sağlanmaktadır. Öğrenimleri sonrasında hayatlarında başarılı olabilmeleri için temeller oluşturulmaktadır. Öğrenciler yaşama hazırlanmanın yanında bir üst eğitim kurumuna da hazırlanmaktadır.

Milli Eğitim programlarının yanı sıra alternatif eğitim modelleri de uygulanan okulun tüm alanları kurum için bir eğitim ortamıdır. Eğitimin dört duvar arasında olmadığı bir eğitim uygulanmaktadır. Öncelikle çocukların kendilerini ait hissedebildikleri mutlu ve güvenli oldukları bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Sonrasında yaptıkları çalışmalarla çocukları tüm yönleriyle tanıyarak zayıf olan yönlerini kuvvetlendirip, güçlü yönlerini de desteklemektedir. Çocukların gelişim özelliklerine ve düzeylerine dayanan, tüm gelişim alanlarını geliştirmekte olan bir programla; çocukları merkez alan, yaşayarak ve yaparak öğreten, özgüveni, paylaşmayı ve sorgulamayı en üst seviyeye taşıyan bir eğitim sistemi uygulamaktadır.

Eklektik Program modeli; uluslararası düzeylerde kabul görmüş olan, benimsenen bütün eğitim modellerinin en faydalı ve en iyi özelliklerinden oluşmakta olan karma bir modeldir. Modelin kısaca özellikleri;

-          Birey merkezli ve esnektir.

-          Temalar ve konular amaç değil araçtır

-          Oyun merkezlidir, keşfederek duyguları ön plana alınmakta olup etkinlikler ile dersler işlenir.

-          Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır.

-           Yalnızca öğrenciler değil, öğretmenlerde sürekli gelişime açıktır.

-           Evrensel ve toplumsal değerlere yer verilmektedir.

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM