Beta Koleji

Beta Koleji

Beta Koleji

 

Beta Koleji, anaokulu ve ilkokul kademeleriyle İzmir’in Narlıdere İlçesinde Huzur Mahallesinde hizmet vermektedir. Uzman Pedagog olan Nilüfer Evgin yönetiminde kurulmuş olan Beta Koleji; Montessori ve etkin öğrenme yöntemi High Scope teknikleri ile birlikte Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramını sentezleyerek çocuk zekâsını sekiz değişik alanda geliştirebilmeyi hedeflemektedir. Bu şekilde okul öncesinden başlayarak çocukların sürekli olarak kendilerini keşfedebilecekleri bir öğrenebilme ortamı oluşturarak eğitim verilmesine özen göstermektedir.

 

Uluslararası ilkeler ışığında, bilimsel olarak tam donanımlı, okuma becerileri oldukça gelişmiş, kendilerini çok iyi şekilde ifade edebilen, kültürel ve sanatsal becerileri gelişmiş olan, çok yönlü ve üretken çocuklar yetiştirebilmek hedefi ile eğitim hayatına başlamış olan kurum İzmir`de faaliyet göstermektedir. Eğitim konusunda ise oldukça iddialı kurumlar arasında yer almaktadır.

 

Beta Kolejinin eğitim programlarının amacı, çocukların sosyal, fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak, yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayarak bu yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmelerine yönelik beceriler geliştirebilmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca bu becerileri sayesinde başardıkları işlerden mutluluk duyabilmelerini sağlayabilmek için çocukları yönlendirmeye çalışmaktır.

 

Beta Kolejinin öğrencileri, bilgiyi edinmeyi ezbere dayalı olarak değil, yaparak, yaşayarak, sorgulayarak ve araştırarak edinmektedir.  Çocuklar Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, sorumluluk sahibi,  paylaşımcı, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, kendini ifade edebilen, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı ve doğayı koruyan bireyler olarak yetişmek üzere eğitim almaktadır.

 

 Beta Koleji’nin amacı, Atatürk İlkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, evrensel değerler ışığında, okuma becerileri gelişmiş, akademik olarak tam donanımlı, sanatsal ve kültürel becerileri gelişmiş, kendilerini çok iyi ifade edebilen, üretken ve çok yönlü çocuklar yetiştirebilmektir.

 

 Beta Koleji olarak, eğitimde her türlü yeni gelişmeleri takip etmeye özen göstererek, yalnızca çocuklara değil yetişkinlere de günümüze ait sosyal ve eğitim koşullarına uygun olacak şekilde bilgi vererek, her açıdan Türkiye’nin en iyisi ve aynı zamanda diğer benzer kurumlara öncülük edebilecek okullarından birisi olmayı hedeflemektedir.

 

Standardı yüksek ve aynı zamanda kaliteli olan eğitimi ekonomik olarak da ulaşılabilir kılmak, Beta Koleji’nin temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Temelinde eğitimcilerin bulunmakta olduğu ve bütün eğitim programlarını alanında uzman ve tecrübeli eğitimcilerle öğretmenlerin şekillendirmekte olduğu eğitim kurumunun amacı yaşam, iletişim ve düşünme becerileri yüksek, fark yaratabilen, teknoloji üretebilecek, girişimci bireyler yetiştirebilmektir.

 

Batı Kolejinde her bir öğrencinin farklı özellikleri bulunduğu kabul edilmektedir. Uygulamış oldukları programlarla her öğrencisinin başarılı olabilecekleri yönlerini keşfederek; çok yönlü becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeleri desteklenmektedir.

 

Sınıf içerisinde öğretmen ve öğrenci iletişim kurabilmenin önemini bilerek takip etmektedir. Öğretmenleri; öğrencilerinin meraklarını uyandırabilecek, ilgilerini çekecek, öğrencilerinin her birinde öğrenebilme tutkusu yaratabilecek şekilde güncel yaşam ile bilgi arasında bir bağ kurarak ders anlatmaktadır.

 

Her bir öğrencisinin değerli ve farklı olduğunun bilinci ile hareket ederek, onları kendi istekleri çerçevesinde hedeflerine ulaştırabilmek için çaba göstermektedir.

 

Batı Koleji’nde Yapılan etkinlikler sayesinde;

 

-          Çocukların fiziksel, sosyal, zihinsel, dil ve duygusal gelişimleri desteklenmektedir.

-          Alışkanlıklar ve öz bakım becerileri edinirler.

-          Kendini güvenle ortaya koyma, kendini tanıma ve özdenetim sağlayabilmeyi öğrenmektedir.

-          Edindikleri beceri ve bilgileri değişik ortamlara taşıyarak kullanabilmeleri desteklenmektedir.

-          Kişisel yetenek ve ilgilerini fark ederek bunları özgür şekilde ifade edebilmeleri sağlanmaktadır.

-          Dayanıklılık ve irade kavramlarının geliştirilebilmesi sağlanmaktadır.

-          Karşılaşmış oldukları problemler karşısında deneyimlerini kullanabilerek çözme becerilerini geliştirebilirler.

-          Birer birey olarak kendilerini ifade edebilmeyi, karar vermeyi ve seçim yapmayı öğrenmektedirler.

-          Bir grubun içinde yer alma ve grupla beraber hareket etme yeteneğini kazanmaktadırlar.

-          Bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, öğrenebilmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirilmektedir.

-          Planlı etkinlikler doğrultusunda öğrencilerin beraber çalışabilme ve kendi kendilerini kontrol edebilme becerileri kazanabilmeleri sağlanmaktadır.

 

Bu Haberi Okudunuz Mu?

 

Çevre Koleji

 

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM