Atacan Eğitim Kurumları

Atacan Eğitim Kurumları

Atacan Eğitim Kurumları

 

Atacan Eğitim Kurumları'nın ilk bölümü olan Atacan Anaokulu, 1989 yılında Tavyapsan Anonim Şirketi tarafından kurulmuştur. Eğitimin önemini her daim bilerek hareket etmekte olan kurum, çalışanlarının da destekleriyle aynı alan içinde 1994 yılında Atacan İlköğretim,1997 yılında da Atacan Anadolu Lisesi Okulu ile eğitim hizmetleri vermeye başlamıştır.

 

Atacan Eğitim Kurumları olarak, Doğru Bilgilendirme, Çağdaş Eğitim ilkelerini benimseyerek, öğrencilerini manevi ve milli değerlerine bağlı kalacak şekilde Bilimsel Davranış ve Tavır anlayışı ile yetiştirme süreci içinde eğitim ve öğretim hizmetlerine devam etmektedir. Geleceğe yönelik ve güncel düşünce anlayışı ile modern bir eğitim ve öğretim kurumu olarak eğitim alanındaki yerini her an korumaya önem vermektedir.

 

Felsefesi;

 

Atacan Eğitim Kurumları,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilmekte olduğu şekli ile toplumun ihtiyaç duyduğu sosyalleşmiş bireyleri yetiştirilebilmesine düzenli şekilde katkıda bulunabilmeyi amaçlamaktadır.

 

Sosyalleşmiş bireyler, biz bilincine sahip; yaşadığı dünya, ülkesi, ailesi ve kendisi için gerekli sorumlulukları kavrayabilmiş ve bu sorumluluklarının gerekliliğini yerine getirebilmekte olan, özgür bireylerdir.

 

Kurum, bunun gerçekleşebilmesi için en doğru olan ortamın, sevgiyle kurulabilmiş ilişkiler ortamı olduğuna inanarak hareket etmektedir. Sevginin, bağımlı olmadan bağlanmak olduğuna; bağlanmanın da, bilinçli davranışları ve sorumluluğu beraberinde getirdiğine; bunun da başarıya ulaşabilmenin temel koşulu olduğuna inanarak eğitim vermektedir.

 

Benimsedikleri amaçların ve öngördükleri vizyonun özlü bir şekilde eğitim hizmetine dönüşmesi, kurumdan başlayarak halkalar halinde büyüyebilmesi için kurum olarak her gün, yeni güne, sevgiyle başlamaktadır.

 

Özel Atacan Eğitim Kurumları’nda, Her şey sevgi ile başlamaktadır.

 

Vizyonu;

 

Özel Atacan Eğitim Kurumları, eğitim alanında adını kaliteyle özdeşleştirmiş ve birlikte yürümekten
onur duyulan bir kurum olarak kalabilmeyi amaçlamaktadır.Misyonu;

 

-          Öncelikle insan düşüncesinden hareket ederek Türk ulusunun manevi ve milli değerlerini, Atatürk İlkelerini ve İnkılâplarını esas anlamda yaşayabilmeyi temel gayesi olarak benimseyebilen, ülkesinin geleceğini biçimlendirebilen bireyler yetiştirebilmektir.

-          Atacan Eğitim Kurumları’nın amacı, eğitim ve öğretim hizmeti verirken; bir taraftan da çocukları yaşama hazırlayabilmektir. Öğrencilerinin dünya gençleriyle yarışabilmeleri için yalnızca bilgi donanımlarına sahip olmaları yetmeyebilir. Hayatın esası olan güveni, saygıyı ve sevgiyi de hissedebilmiş olmaları gerekmektedir. Atacan Eğitim Kurumlarının eğitim anlayışı bu temeller üzerine kurulmaktadır.

-          Hedefleri ve amaçları çerçevesinde emek harcayan tüm öğrencilerine, eğitim kadrosu her an akademik destek vermektedir. Aynı zamanda bu çalışma aşamalarında öğrencilerine her çeşit sorunlarında çözüm sağlayabilmeyi görev edinmiş olan danışman öğretmenleri kurumun dışında da öğrencilere destek sağlamaya devam etmektedir. Öğrencileri ile alakalı elde edilen her çeşit bilgilerle gelecekteki senelerde onlara sağlıklı bir zeminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

-          Güçlü Yabancı Dil Eğitimi ile öğrencilerinin yabancı dil öğrenimlerine ağırlık verilerek, uluslararası alanda varlığını kanıtlayabilecek olan Geleceğin Mimarları çocuklara güçlü bir yabancı dil eğitimi verebilmeyi amaçlamaktadır.

-          Bu durumdan hareket ederek ÖSS sınavlarında dil alanında Türkiye üçüncüsünü çıkarabilme başarısını göstermiş bir kurum olarak hazırlık sınıfları uygulamasını devam ettirebilmekte kararlıdır. Bu sebeple öğrenim programları içerisinde yabancı dil olmazsa olmazları arasında bulunmaktadır.Zaman Yönetimi ve Açık İletişimde, telafisinin mümkün olmadığı tek faktör, hedefli ve amaçlı hareket edebilen ve bu amaç için yoğun çabalar harcayan öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçleri sırasında ölü zamanlarının oluşmasıdır. Bu sebeple, kurumun kusursuz hizmetlerinin devamı, öğrencilerine sağlıklı bir eğitim süreci sağlayabilmesi için her an fikirlerini ve önerilerini paylaşabilecek bütün kurum birimlerinin iletişime açık tutulabilmesini ilke edinmiştir.Sanat ve Spor Dernekleri, kurum çatısı altındaki spor ve sanat kulübü derneklerinin destekleri sayesinde öğrencilerin almış oldukları kuramsal akademik bilgilerin bu ortamlarda, eğitim yaşam içindir ilkesinden hareket ederek performansa dönüştürülebilmesine destek sağlayabilmesi ve gelecekteki hayatlarında bu performanslarını davranış şekline dönüştürebilmeleri ile topluma faydalı bireyler olabilmeleri amaçlanmaktadır. Sevginin temelinin atıldığı okulda, geleceğe yön verebilecek sağlıklı bireyler yetiştirilmektedir.

 

Bu Haberi Okudunuz Mu?

 

Final Okulları Hakkında

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM