Almanya Eğitim Sistemi Nedir?

Almanya Eğitim Sistemi Nedir?

Almanya Eğitim Sistemi Nedir?

 

Almanya Eğitim Sistemi örnek alınmış ve dünya tarafından kabul edilmiş bir eğitim sistemidir. Ailelerinin mali durumlarından bağımsız olarak üniversite kademesine kadar okuma şansı elde etmiş öğrenciler bu şekilde eşit bir sistemin içerisinde eğitim görme olanağı elde etmektedir. Almanya Eğitim Sistemi öğrencilerinin okurlarken çalışmalarına da izin verdiğinden bu sayede öğrencileri kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi başarmaktadır.

 

Almanya’daki Eğitim Seviyeleri Nelerdir?

 

Almanya’da zorunlu olan eğitim, 6 yaş ile 15 yaş arasındaki bütün öğrenciler için okula devamlılık göstermeleri gerektiğini belirtmektedir. Fakat öğrenciler genel olarak 18 yaşa kadar okula devam ediyor olmaktadır. Almanya eğitim sistemi içerisinde öğrenciler üç değişik seviyede eğitim alama hakkına sahiptirler. Okulöncesi, ilköğretim ve ikinci öğretim şeklinde olan bu eğitim seviyeleri şu şekilde eğitim vermektedir:

 

1-      Okulöncesi Eğitim

 

Zorunlu eğitim seviyesine başlamadan önce öğrenciler sosyalleşmeleri, kendilerini keşfetmeyi öğrenmeleri ve iletişim kurabilme becerileri kazanabilmeleri için anaokuluna gitmektedir. Genel olarak aileler 3 ve 6 yaş arasında yer alan çocuklarını okul öncesi eğitimden yararlanmaları için anaokuluna göndermeyi tercih etmektedir. Bu kademedeki çocuklar eğitimlerini oyu yolu ile almaktadır. Ailelerin çocuklarını anaokullarına göndermeleri zorunlu olmadığı halde pek çok aile bu eğitim kademesinin önemini bildiklerinden çocuklarını anaokuluna göndermeyi uygun bulmaktadır.

 

2-      İlköğretim

 

Almanya’da zorunlu olan eğitim seviyesi 6 yaşından itibaren başlamaktadır ve dokuz yıl sürmektedir. Çocuklar ilköğretime dört sene devam etmektedir. Burada aritmetiği, okumayı ve yazmayı öğrenirler. Ayrıca öğretmenleri fizik, biyoloji, kimya, coğrafya, tarih, sosyal bilimler alanlarında yer alan temel eğitimleri verirler. Alman Eğitim Sisteminde öğrencilerin sanat, zanaat ve müzik derslerinde pek çok yaratıcılıklarını güçlendirmek için gezi ve etkinler düzenlenmektedir. Spor etkinlikleri ilköğretim müfredatının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Önceden yalnızca ortaokul seviyesinde bulunan yabancı dil eğitimi artık ilkokul seviyesinde de verilmeye başlanmış olup iyi sonuçlar elde edildiğinden ilkokul seviyesindeki yabancı dil dersleri artırılmıştır.

 

İlkokul eğitimi sonrasında öğrenciler değişik tarzlarda eğitim vermekte olan ortaokullara gönderilebilmektedir. Aileler ve öğrencilerin öğretmenleri, çocukların seviyelerine göre hangi ortaöğretime gönderilebileceğine karar verebilmektedir.

 

3-      Ortaöğretim Hauptschule, Realschule ve Gymnasium

 

 Almanya’da öğrenciler ilkokul seviyesinden sonra, Hauptschule, Realschule ve Gymnasium’da ortaokula devam edebilmektedir. Bu seçimi aile ve öğretmen yaparken öğrencilerin beceri, yetenek ve ilgileri göz önünde bulundurularak karar verilmektedir.

 

1-      Hauptschule tarzı ortaokullarına genel olarak başarı düzeyleri zayıf olan öğrenciler devam ederler. Bu ortaokullarda öğrencilerin temel dersleri almaları sağlanarak mesleki açıdan donanım sahibi olacak şekilde yetiştirilmektedir. Bu okullarda 10. Sınıfa kadar bütün öğrenciler aynı dersleri görmekte olup sonrasında yapılan bazı sınavlar ile başarı gösteren öğrenciler Realschule Hauptschule ve Gymnasium okullarına devam edebilme hakkına sahip olmaktadır. Bu sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler Hauptschule ortaokulunu bitirmiş olduğunu gösteren bir diploma sahibi olarak iş hayatına atılabilme hakkı kazanabilmektedir.

 

2-      Realschule 6 sene devam eden öğrenciler, Hauptschule okullarından değişik olarak daha genel ve geniş bir eğitim almaktadır. Gymnasium ile karşılaştırılacak olursa, öğrencilere daha çok mesleki hedefli bir eğitim verilmektedir. Öğrenciler Realschule tarzı okulları bitirdiklerinde bu okulu tamamlama sertifikası almaya hak kazanabilmektedir. Bu sertifikayı alan öğrenciler isterlerse mesleki eğitimlerine devam edebilir ya da yönetici ve sekreterlik seviyesinde kamu sektörlerinde çalışabilmek için kurumlara başvurabilmektedir.

 

3-       Gymnasium tarzı ortaokullara başlayan öğrenciler de genellikle akademik bakımdan yollarına devam etmeyi isteyen ve üniversite kazanma hayali kuran öğrencilerin tercih etmekte olduğu kurumlardır. Bu okullarda matematik ve doğa bilimleri, sosyal bilimler ile edebiyat ve sanat dersleri üzerine temel konular verilerek öğrencilerin yüksek öğrenim kurumlarına geçebilmeleri hedeflenmektedir. Bu tarz okullarda okumakta olan öğrencilerin hedefleri ABİTUR adını taşıyan ve uluslararası geçerliliği bulunan liseyi bitirme diplomasını alabilecekleri sınavdan başarı ile geçebilmektir. Almanya Eğitim Sistemi içinde öğrencilerin yaklaşık olarak %40’ı orta öğretimlerine bu kurumlarda devam etmeyi tercih etmektedir.

 

Bu Haberi Okudunuz Mu?

 

Çözüm Koleji

 

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM