İkizlerin Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

İkizlerin Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

İlkokul çağına gelen ikiz kardeşlerin aynı sınıfta mı yoksa farklı sınıflarda mı eğitim alması gerektiği anne babaların en çok kararsız kaldıkları noktalardan birisidir. Çocukların psikolojik durumunun nasıl etkileneceğinin yanı sıra farklı sınıflarda eğitim öğretimin tercih edilmesi ile iki farklı iyi öğretmen bulma konusu gündeme gelecektir. Peki ikiz kardeşlerin farklı sınıflarda eğitim öğretim görmesi gerekli mi?

 

İkiz Kardeşlerin Özellikleri

İstatistiklere göre ikiz kardeşlerin %75'i çift yumurta ikizi iken %25'i tek yumurta ikizi olmaktadır. Çift yumurta ikizlerinde benzerliğin, normal kardeşlerin benzerliğinden ileri gitmediği görülürken tek yumurta ikizlerinde ise fiziksel özelliklerinin benzerliği kadar zeka seviyelerinde ve aynı ortamda yetişmeleri durumunda davranışsal özelliklerinin de yüksek oranda benzediği görülmektedir. Ancak bu benzerlik %100'e ulaşmamaktadır. İkiz kardeşler farklı şeyleri sevebilir, kişiliklerinde farklılıklar olabilir ve hatta yetenekleri farklı olabilir.

 

İkiz Kardeşlerin Eğitimi

Anaokulu ve kreş eğitimi ile beraber, ikiz kardeşlerin aynı sınıfta okuması, çekinik kardeşin baskın kardeşe sığınmasına yani baskın kardeşin çekinik kardeşi gölgeleyerek gelişimini engelleyebilmektedir. İkiz kardeşlerin birbirleri ile olumlu veya olumsuz şekilde sürekli olarak kıyaslanması kişiliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Kişilik özellikleri benzeyen kardeşler, arkadaş olarak aynı kişileri seçeceklerdir. Dolayısıyla sosyal anlamda da kardeşler birbirlerini gölgeleyeceklerdir. Bu sebeple uzmanlar, anaokulundan itibaren ikizlerin farklı  sınıflarda okumasını tavsiye etmektedir.

 

Şehirlerde bulunan okulların, köy ve kasaba gibi küçük yerlerde bulunan okullara göre olanakları daha geniş olduğundan kardeşlerin aynı okula gönderilip farklı sınıflarda eğitim görmesi uygun olacaktır. Kardeşlerin teneffüslerde birbirlerini görmesi kendilerini güvende hissetmeleri için yeterli olacaktır. Öğretmen seçiminin doğru şekilde yapılması açısından bakıldığında ise farklı okullarda eğitim-öğretim görmesi, kardeşlerin birbirlerinden ayrıldıklarını düşünmesine sebep olabilir. Bu ise pek olumlu olmayacaktır. Küçük yerleşim yerlerinde de ortaya çıkan tek öğretmen durumuna benzer şekilde öğretmene büyük sorumluluk yükleyecektir. Öğretmen durumun farkında olarak ikizlerin becerilerine göre eğitim vermesi gerekmektedir.

 

Unutulmamalıdır ki ikiz kardeşler hem arkadaşları arasında hem de öğretmenleri arasında çoğunlukla sahip oldukları özellik ve davranışları ile değil "ikizler" olarak bilineceklerdir.

 

Başlıca Olası Sorunlar

  • Farklı yeteneklere sahip ikizlerin birinin başarılı olduğu derste diğerinin başarısız olması durumu onları başarısız hissetmesine sebep olacak ve farkında olmadan onları rekabete sevk edecektir.
  • İkili ilişkilerde biri ön plana çıkacak ve diğeri bu konuda çekingen kalacaktır.
  • Öğretmenler istese de istemese de, sadece anne babaya karşı bile olsa,  iki kardeşi "biri bunu yapabilirken biri bunu yapamıyor" şeklinde kıyaslayacaktır

 

Ev ödevi hususunda aynı sınıfta okuyan ikizlere aynı ödevler verileceği için bu durum da ikiz kardeşleri rekabete ve akademik yarışa sevk edecektir. Ayrı sınıflarda olması ise bunu bir nebze de olsa azaltacaktır çünkü ödevler ve yapılması gerekenler farklı olacaktır.

 

En uygun olanı aynı okulda farklı sınıfların tercih edilmesi olarak gözükse de imkanlar buna izin vermeyebilmektedir. Ancak imkanlar dahilinde sınırlar zorlanmalıdır. İkiz kardeşler birbirlerine aşırı derecede bağlı olabilmektedirler. Dolayısıyla birbirlerinden ayrılmaları onları bir süre huzursuz edebilir. Ancak bir hafta gibi kısa bir sürede bu duruma alışacaklar ve büyüdüklerinde daha kaliteli bireyler olacaklardır.

 

Size uygun olan ilkokulu, okulbul.com üzerinden inceleyebilir, ilkokul fiyatları için size özel fiyat teklifi alabilir, size uygun olan okulları bulunduğunuz yerden inceleyebilirsiniz.

Favorilerim
Hiç favori okul eklemediniz.
TAMAM